Miljøledels

Tenker i dag om i morgen!

Denne uttalelsen følger som integrerer FIAP GmbH spørsmål om økologi og miljøvern som en integrert del i deres bedriftskultur og bedriftens filosofi.

Den FIAP GmbH har i alle stater strengt følge lover og forpliktet til prinsippene for den sosiale markedsøkonomien, helsen til mennesker og forpliktet til miljøet.

Dette engasjementet, kommer selskapet ved å ta ansvar i håndteringen av naturressurser. Dette ansvaret er reflektert, for eksempel i organisk produkt produksjon eller realisering av bærekraftige konsepter. Fra begynnelsen, Ecology var her - og tar hensyn til bærekraft aspekter og realisert.

våre fem miljø bedriftens retningslinjer med dette klart engasjement for miljøvern, gir:
Beskyttelse av helse og økologi i alle områder av vår økonomiske aktivitet

Bygging av økologiske FIAP produkter og servicestrategier

Utvalg av våre produktområder og leverandører i henhold til den nyeste state of the art og best mulig beskyttelse av miljøet

Motivasjon av våre ansatte til å være miljøbevisste handlinger

Fremme utvikling av nye ideer for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Ähm...?

Irgendwas wollte ich sagen, aber mir ists entfallen.

Bitte rufen Sie mal den Webmaster.

Danke