Environmentální management

Myšlení dnes na zítřek!

Toto konstatování vyplývá, že integruje problematiku ekologie a ochrany životního prostředí FIAP GmbH jako nedílná součást jejich firemní kultury a firemní filozofie.

FIAP GmbH zadrží všechny státy striktně dodržovat zákony a zavázala k zásadám sociálního tržního hospodářství, na zdraví lidí, a zasazují se o životní prostředí.

Tento závazek, společnost přijde tím, že odpovědnost za nakládání s přírodními zdroji. Tato odpovědnost se projevuje například v ekologické produkci produktu nebo k realizaci udržitelné koncepcí. Od samého počátku, ekologie tady - a bere v úvahu aspekty udržitelnosti a realizovány.

S tímto jasným závazkem k ochraně životního prostředí, našich pět environmentální firemní pokyny obsahují:
Ochrana zdraví a ekologii ve všech oblastech naší hospodářské činnosti

Výstavba ekologických FIAP produktů a strategie služeb

Výběr produktových řad a dodavatelů podle nejnovějšího stavu techniky a nejlepší možnou ochranu životního prostředí

Motivace našich zaměstnanců, kteří budou šetrných k životnímu prostředí akce

Podpora rozvoje nových myšlenek pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ähm...?

Irgendwas wollte ich sagen, aber mir ists entfallen.

Bitte rufen Sie mal den Webmaster.

Danke