Act batterij

Batterijen bevatten waardevolle grondstoffen die schadelijk zijn voor het milieu, maar kunnen worden gerecycled.
Aangezien onze zendingen batterijen en oplaadbare batterijen kunnen bevatten, zijn wij volgens de Battery Act (BattG) verplicht u te informeren over het volgende:

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid, maar u bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen in te leveren.
Afvalbatterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten die, als ze niet op de juiste manier worden opgeslagen of verwijderd, het milieu of uw gezondheid kunnen schaden.
Maar batterijen bevatten ook belangrijke grondstoffen zoals. Als ijzer, zink, mangaan of nikkel en kan worden gerecycled.

Natuurlijk kunt u in onze assortiment gebruikte batterijen in normale hoeveelheden naar ons terugsturen voor een correcte afvoer naar ons.
Stuur een voldoende prepaid pakket met het trefwoord "Batterij weggooien" naar:

FIAP GmbH
Jakob - Oswald - Strasse 16
92289 Ursensollen
DUITSLAND

U kunt natuurlijk ook lege batterijen in uw directe omgeving (bijvoorbeeld in de handel, in de overeenkomstige gemeentelijke inzamelpunten of in ons verkoopkantoor) gratis terugbrengen.
De verkoop in verkooppunten is beperkt tot de gebruikelijke bedragen voor eindgebruikers en dergelijke afgedankte batterijen die de distributeur als nieuwe batterijen in zijn assortiment leidt of leidt.

Batterijen voor afvalverwijdering worden aangegeven door de afvalbak met een kruis erdoor die op de verpakking is gedrukt.
Onder het symbool van de wheelie-bin staat de chemische naam van de verontreinigende stof.

Het symbool van een vuilnisbak met een kruisteken betekent dat u batterijen en batterijen niet bij het huisafval kunt weggooien.

Onder dit symbool vindt u ook de volgende symbolen met de volgende betekenis:

  • ● Pb = lead
  • ● Cd = cadmium
  • ● Hg = kwik

Ähm...?

Irgendwas wollte ich sagen, aber mir ists entfallen.

Bitte rufen Sie mal den Webmaster.

Danke